Baňa Cigeľ

10.05.2012 19:50

10. mája 2012 žiaci absolvovali zaujímavú prehliadku skanzenu na bani Cigeľ. Táto baňa na hnedé uhlie je v  plnej prevádzke, len jej časť je vyhradená pre banský skanzen. Žiaci sa podrobili procedúre podobnej každodennému vstupu baníkov do práce. Každý z nich dostal osobnú známku, pracovný plášť,  prilbu,  lampu.  Zapísali sa do knihy návštev a po bezpečnostnej inštruktáži sa vláčikom presunuli do časti vyhradenej skanzenu, viezli sa podzemným tunelom v tme asi 12 minút, potom pokračovali pešo s odborným výkladom sprievodcu. V bani bolo veľmi vlhko a voda, ktorá neustále steká a musí sa odčerpávať. Všetky banské podzemné priestory sa nepretržite vetrajú, vháňa sa do nich čerstvý vzduch, lebo v bani je metán, ktorý je veľmi výbušný. V časti bane, kde sa pohybovali žiaci, sa však metán nevyskytuje. Žiaci videli rôzne stroje, ktoré sa používali a niektoré doteraz používajú pri ťažbe, čerpadlá, ukážku prepravy osôb a materiálu na závesnej koľajovej dráhe, vozne na prepravu ranených . . .

Po tejto prehliadke je teraz predstava žiakov o ťažbe uhlia, ťažkej a nebezpečnej práci baníkov reálnejšia. Absolvovali ich každodennú cestu, hoci bez hluku strojov a  prachu, no už si vedia predstaviť riziká, ktoré ich denne obklopujú a chápu banícky pozdrav Zdar Boh.