Geodet medzi nami

15.03.2012 20:29

    15. marec 2012 bol pre ôsmakov nielen zaujímavý, ale aj poučný. Pozvanie medzi nich prijal Ing. Július Kováč, geodet z GEOKO s.r.o. – geodetickej kancelárie v Topoľčanoch. Vysvetlil žiakom náplň práce geodézie -  vyhotovovanie geometrických plánov, určovanie polohy objektov, vytyčovanie polohy budúcich objektov pre potreby výstavby, zameranie novostavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov a pod., zoznámil ich i s prístrojmi, ktoré sa používajú pri geodetických prácach, žiaci si tieto prístroje mohli prezrieť pri praktickej ukážke v teréne, keď zameriavali budovy v okolí školy.