Tepláreň Topoľčany

25.04.2012 18:46

    V Topoľčanoch na pozemkoch oproti pivovaru vyrástla kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej energie a tepla spaľovaním drevenej štiepky. Naši ôsmaci sa boli pozrieť na túto tepláreň na biomasu, ktorá ročne vyrobí takmer 96 tisíc MWH tepla a viac ako 41 tisíc MWH elektrickej energie. Tepláreň  sa rozprestiera na ploche takmer 40 tisíc m2 a má horúcovodné potrubie  prepojené  už s existujúcim rozvodom tepla v Topoľčanoch, preto odberatelia v Topoľčanoch vďaka novej teplárni  majú nižšie ceny  tepla ako doteraz.  Tieto informácie žiaci získali od zamestnancov teplárne, ktorí im urobili prehliadku celého zariadenia. Videli pohyblivý pás, ktorým sa nakladá drevená štiepka do zásobníka, pec, ktorá vo vnútri má 10000 C, generátor výroby elektrickej energie, boli aj v riadiacej miestnosti, z ktorej operátori riadia celý chod teplárne pomocou počítača, ďalej sa dozvedeli, že nová tepláreň prináša z environmentálneho hľadiska úsporu na vytváraní emisií oxidu uhličitého a odstránila sa aj závislosť výrobcu tepla na dovážanom plyne.

Exkurzia splnila svoj účel, žiaci sa do školy vrátili plný dojmov.