Centrum Atlantis

12.03.2012 18:43

 

    Žiaci 8. ročníka našej školy navštívili 12. marca 2012 zábavno-vzdelávacie centrum Atlantis Science Center v Leviciach. Neveľká budova na okraji mesta bola plná vedeckých hračiek, ktoré upútali mladých návštevníkov. Vo viacerých miestnostiach si žiaci mohli vyskúšať vznik vodného víru, ktorý potopí lodičku, vyfúknuť obrovskú bublinu, do ktorej sa dokázali skryť, vyfukovať bublifukom, ktorý môže mať akúkoľvek formu (napr. hviezdu), vždy kruhové bubliny, pokúsili sa poskladať rôzne hlavolamy alebo dokonca most tak, aby nespadol, postaviť pyramídu z gúľ, vyskúšali si, aké to je pracovať so žeriavom a postaviť dom, videli na vlastné oči púšťať búrku, či zemetrasenie.... „Doporučujeme všetkým, veď lepšie je raz vidieť a skúsiť, ako dvakrát počuť!  Atlantis Science Center v Leviciach privíta každého, kto chce prežiť zaujímavé a zábavné chvíle plné hry a učenia.“ Cieľ tejto výstavy hravou, interaktívnou formou predstaviť deťom fyzikálne zákony a prírodné javy sa organizátorom podaril, exponáty - vedecké hračky sú prezentované tak, že dávajú deťom ucelený obraz o fyzikálnom jave, ale aj o jeho aplikovaní v živote. 2 hodiny strávené v tomto centre s 80 exponátmi, ktoré žiakom priblížili často zložito opísané procesy a zákonitosti fyziky, veľmi rýchlo ubehol. „Ďakujeme. Ďakujeme aj lektorkám za fundovaný výklad.“ Žiaci, aby na tento deň nezabudli, si v malom obchodíku zakúpili drobné suveníry.