Hvezdáreň Partizánske

25.04.2012 18:47

    Dňa 24. 4. 2012 sa uskutočnila exkurzia do hvezdárne Partizánske. Hvezdáreň sa nachádza v časti Malé Bielice, zariadenie hvezdárne pozostáva z prednáškovej sály pre návštevníkov a kupoly s ďalekohľadom. Prednášková sála je vybavená modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá umožňuje vzdelávacie programy pre odbornú i širokú verejnosť.

Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov s pedagogickým dozorom. Žiaci sa už na hodinách fyziky a zemepisu zoznámili s najzákladnejšími informáciami o vesmíre, hvezdáreň však pripravila program, ktorý svojím obsahom dopĺňa učivo týchto predmetov, pozornosť venuje miestu a významu slnečnej sústavy z hľadiska štruktúry vesmíru. Doplňujúce informácie  boli u žiakov vítané, dozvedeli sa napríklad, čo je teraz viditeľné na  večernej oblohe:

- Venuša javiaca sa ako veľmi jasný objekt večer na juhozápade,

- Jupiter, ktorý sa nachádza blízko Venuše a pomaly sa stáva nepozorovateľný.

Škoda len, že počasie nebolo pekné, obloha bola zamračená, preto žiaci nemohli pozorovať cez špeciálny ďalekohľad s filtrami Slnko - našu najbližšiu hviezdu. Okrem zaujímavých informácií, o ktorých im porozprával pracovník hvezdárne, sa dozvedeli fakty o našej slnečnej sústave a vzniku vesmíru aj prostredníctvom prezentácie. Z prezentácie aj hvezdárne si žiaci odniesli nezabudnuteľné zážitky.