Kto šetrí, má

16.04.2012 20:48

    Žiaci dokončili aktivitu na tému Kto šetrí, má. Sledovali spotrebu energie vo svojej domácnosti / elektrickú energiu, plyn, teplú a studenú vodu / počas jedného týždňa, zistené údaje zapisovali do tabuľky a vyhodnocovali, vypočítali  priemernú spotrebu  na 1 deň a osobu v jednotlivých bytoch a vytvárali tabuľky. Navrhli aj úsporné opatrenia,  vytvorili prezentácie na tému Najlacnejšia energia je ušetrená energia. Uvedomili si, že šetrením energiou sa nielenže znížia  finančné náklady, ale sa tým aj prispieva k ochrane životného prostredia.