V starom po novom

06.03.2012 21:16

    Žiaci pracovali na príprave a vyhodnotení rozpočtu plánovanej rekonštrukcie domácnosti aj v učebni IKT, kde vytvorili prehľadnú tabuľku so zistenými údajmi o jednotlivých bytoch a počte užívateľov. Tieto údaje potom rôzne spracovali, výsledkom čoho sú zaujímavé grafy.