Archív článkov

Baňa Cigeľ

10.05.2012 19:50
10. mája 2012 žiaci absolvovali zaujímavú prehliadku skanzenu na bani Cigeľ. Táto baňa na hnedé uhlie je v  plnej prevádzke, len jej časť je vyhradená pre banský skanzen. Žiaci sa podrobili procedúre podobnej každodennému vstupu baníkov do práce. Každý z nich dostal osobnú známku, pracovný...

Hvezdáreň Partizánske

25.04.2012 18:47
    Dňa 24. 4. 2012 sa uskutočnila exkurzia do hvezdárne Partizánske. Hvezdáreň sa nachádza v časti Malé Bielice, zariadenie hvezdárne pozostáva z prednáškovej sály pre návštevníkov a kupoly s ďalekohľadom. Prednášková sála je vybavená modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá...

Tepláreň Topoľčany

25.04.2012 18:46
    V Topoľčanoch na pozemkoch oproti pivovaru vyrástla kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej energie a tepla spaľovaním drevenej štiepky. Naši ôsmaci sa boli pozrieť na túto tepláreň na biomasu, ktorá ročne vyrobí takmer 96 tisíc MWH tepla a viac ako 41 tisíc MWH...

Kto šetrí, má

16.04.2012 20:48
    Žiaci dokončili aktivitu na tému Kto šetrí, má. Sledovali spotrebu energie vo svojej domácnosti / elektrickú energiu, plyn, teplú a studenú vodu / počas jedného týždňa, zistené údaje zapisovali do tabuľky a vyhodnocovali, vypočítali  priemernú spotrebu...

Geodet medzi nami

15.03.2012 20:29
    15. marec 2012 bol pre ôsmakov nielen zaujímavý, ale aj poučný. Pozvanie medzi nich prijal Ing. Július Kováč, geodet z GEOKO s.r.o. – geodetickej kancelárie v Topoľčanoch. Vysvetlil žiakom náplň práce geodézie -  vyhotovovanie geometrických plánov, určovanie polohy...

Centrum Atlantis

12.03.2012 18:43
      Žiaci 8. ročníka našej školy navštívili 12. marca 2012 zábavno-vzdelávacie centrum Atlantis Science Center v Leviciach. Neveľká budova na okraji mesta bola plná vedeckých hračiek, ktoré upútali mladých návštevníkov. Vo viacerých miestnostiach si žiaci mohli vyskúšať...

V starom po novom

06.03.2012 21:16
    Žiaci pracovali na príprave a vyhodnotení rozpočtu plánovanej rekonštrukcie domácnosti aj v učebni IKT, kde vytvorili prehľadnú tabuľku so zistenými údajmi o jednotlivých bytoch a počte užívateľov. Tieto údaje potom rôzne spracovali, výsledkom čoho sú zaujímavé grafy.

V starom po novom

12.02.2012 17:53
 V januári mladí projektanti po zadaní úlohy V starom po novom zakreslili na milimetrový papier v mierke 1 : 100 plány svojich bytov, vypočítali rozlohu jednotlivých miestností a celkovú rozlohu bytu. Po úvahe sa rozhodli pre niektoré zmeny v bytoch. Niektorí pre inú podlahovú krytinu vo...
Záznamy: 1 - 8 zo 8